ფასიანი ტრენინგები - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კომპეტენციის დადასტურების ტესტირებისათვის

ფასიანი ტრენინგები - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კომპეტენციის დადასტურების ტესტირებისათვის

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად