მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული განვითარების ტრენინგებზე დასარეგისტრირებლად საჭიროა ორი ეტაპის გავლა. პირველი ეტაპი გულისხმობს ვებგვერდზე რეგისტრაციას, ხოლო მეორე ეტაპი ავტორიზაციას. ავტორიზაციისას ვიყენებთ რეგისტრაციისას გამოყენებულ პირად ნომერს და პაროლს.

პრაქტიკოსი მასწავლებელი
დარეგისტრირდით თქვენ მიერ შერჩეულ ტრენინგებზე, რომლებიც ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 5 კრედიტქულას.
პროფესიული განათლება
ინკლუზიური განათლება
eTwinning Plus
მასტერკლასი
ფასიანი ტრენინგები - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კომპეტენციის დადასტურების ტესტირებისათვის
ონალინ კურსები
საიფორმაციო შეხვედრა