მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული განვითარების ტრენინგებზე დასარეგისტრირებლად საჭიროა ორი ეტაპის გავლა. პირველი ეტაპი გულისხმობს ვებგვერდზე რეგისტრაციას, ხოლო მეორე ეტაპი ავტორიზაციას. ავტორიზაციისას ვიყენებთ რეგისტრაციისას გამოყენებულ პირად ნომერს და პაროლს.

მასწავლებელი
სკოლაში დასაქმებული მოქმედი მასწავლებლებისთვის
პროფესიული განათლება
რეგიონული სასწავლო ტური სპეციალური მასწავლებლებისათვის
eTwinning Plus
სამუშაო შეხვედრა
ფასიანი ტრენინგები - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კომპეტენციის დადასტურების ტესტირებისათვის
ონალინ კურსები
საიფორმაციო შეხვედრა