მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული განვითარების ტრენინგებზე დასარეგისტრირებლად საჭიროა ორი ეტაპის გავლა. პირველი ეტაპი გულისხმობს ვებგვერდზე რეგისტრაციას, ხოლო მეორე ეტაპი ავტორიზაციას. ავტორიზაციისას ვიყენებთ რეგისტრაციისას გამოყენებულ პირად ნომერს და პაროლს.

მასწავლებელი
ტრენინგები მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის
პროფესიული განათლება
ინკლუზიური განათლება
eTwinning Plus
სემინარი
პროგრამა “მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები”
ონალინ კურსები
საიფორმაციო შეხვედრა