მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული განვითარების ტრენინგებზე დასარეგისტრირებლად საჭიროა ორი ეტაპის გავლა. პირველი ეტაპი გულისხმობს ვებგვერდზე რეგისტრაციას, ხოლო მეორე ეტაპი ავტორიზაციას. ავტორიზაციისას ვიყენებთ რეგისტრაციისას გამოყენებულ პირად ნომერს და პაროლს.

პრაქტიკოსი მასწავლებელი
პროფესიული განათლება
ინკლუზიური განათლება
eTwinning Plus
საინფორმაციო შეხვედრა
უფროსი მასწავლებელი
რეგისტრაციის ვადები: 29.04.2021 – 10.05.2021. გაითვალისწინეთ, რომ ირჩევთ მხოლოდ ერთ მოდულს!
წამყვანი მასწავლებელი
მენტორი მასწავლებელი