პროფესიული განათლება

პროფესიული განათლება

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად
პედაგოგიური კურსი ინდივიდუალური კონსულტირება კომპეტენციებზე დაფუძნებულ შეფასებაში 2019-03-07 - 2019-11-07