მასწავლებელი
ტრენინგები მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის

მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის.

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად
რუსული ენა მოკლე კურსი პრაქტიკოსი რუსულ ენაში მასწავლებლისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
ფრანგული ენა მოკლე კურსი ფრანგულ ენაში მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XIIკლ) მოკლე კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ქართული ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII) მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
ფიზიკა მოკლე კურსი ფიზიკაში მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
გეოგრაფია მოკლე კურსი გეოგრაფიაში მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
ქიმია მოკლე კურსი ქიმიაში მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის. 2019-09-10 - 2019-09-17
ისტორია მოკლე კურსი ისტორიაში საბაზო და საშუალო საფეხურის მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
ბიოლოგია მოკლე კურსი ბიოლოგიაში მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მოკლე კურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
ბუნებისმეტყველება მოკლე კურსი ბუნებისმეტყველებაში (I-IV და V –VI კლასი) მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-09-10 - 2019-09-17
პროფესიული უნარები მოკლევადიანი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისათვის პროფესიულ უნარებში 2019-09-10 - 2019-09-17
მათემატიკა (VII-XIIკლ) მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის და მაძიებლისთვის საბაზო და საშუალო საფეხურების მათემატიკაში 2019-09-10 - 2019-09-17
ფიზიკური აღზრდა და სპორტი მოკლე კურსიმოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის და სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში 2019-09-10 - 2019-09-17