მასწავლებელი
ტრენინგები მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის

ტრენინგი განკუთვნილია პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლებისთვის

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად