პრაქტიკოსი მასწავლებელი

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებელი

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად