მასწავლებელი

ტრენინგი განკუთვნილია პრაქტიკოსი, უფროსი, წამყვანი, მენტორი მასწავლებლებისთვის

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად