პრაქტიკოსი მასწავლებელი
დარეგისტრირდით თქვენ მიერ შერჩეულ ტრენინგებზე, რომლებიც ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 5 კრედიტქულას.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებელი

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად