მენტორი მასწავლებელი
რეგისტრაციის ვადები: 29.04.2021 – 10.05.2021. გაითვალისწინეთ, რომ ირჩევთ მხოლოდ ერთ მოდულს!

მენტორი მასწავლებელი

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად
ზოგადპროფესიული უნარები პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება ქეისებისა და დილემების გამოყენებით 2021-04-29 - 2021-05-10
ციფრული მოქალაქეობა კიბერბულინგის პრევენცია სასკოლო საზოგადოების ჩართულობით 2021-04-29 - 2021-05-10
მდგრადი განვითარება განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - ერთიანი სასკოლო მიდგომა 2021-04-29 - 2021-05-10
კვლევა მონაცემთა ანალიზი 2021-04-29 - 2021-05-10
კვლევა პრაქტიკის კვლევა 2021-04-29 - 2021-05-10
კვლევა საჭიროებათა კვლევა 2021-04-29 - 2021-05-10
ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე 2021-04-29 - 2021-05-10