წამყვანი მასწავლებელი

წამყვანი მასწავლებელი

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად
ინგლისური ენა დიალოგის, დებატებისა და მოლაპარაკების უნარ-ჩვევები 2021-06-11 - 2021-06-21